‘พระราชชนนี’ ของกษัตริย์จิกมี พร้อมราชวงศ์ภูฏาน เสด็จฯถวายราชสักการะ ในหลวงร.9

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม สมเด็จพระราชชนนีเชริง ยังดน วังชุก พระราชชนนีของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชชนนีซังเกย์ โชเดน วังชุก พระมาตุจฉาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชวงศ์ภูฏาน มาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทรงมีพระราชหัตถเลขาแสดงความเสียพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ไทยและราชอาณาจักรภูฏาน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน เป็นที่ประจักษ์ การนี้สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559