เปิดวังทองคำ “สุลต่านบรูไน” วังที่ใหญ่ที่สุดในโลก อลังการ 5 หมื่นล้าน 1,788 ห้องนอน!!

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงร่ำรวยที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก โดยล่าสุด ประเทศบรูไนเพิ่งเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อย่างยิ่งใหญ่ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ 71 พรรษา ทรงครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2510 นอกจากทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐแล้ว ยังทรงดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วย

AFP PHOTO / Roslan RAHMAN

สำหรับที่ประทับอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ และพระราชวงศ์บรูไน คือพระราชวังนูรูล อิมาน ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน พระราชวังแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพระราชวังสำหรับพักอาศัยของครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของพื้นที่ใช้สอยที่มีมากกว่า 200,000 ตารางเมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2527 ด้วยงบประมาณกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 50,175 ล้านบาท

ภานในพระราชวัง ประกอบด้วย ห้องนอน 1,788 ห้อง ห้องน้ำ 257 ห้อง ห้องจัดงานเลี้ยงที่บรรจุคนได้มากกว่า 5,000 คน โคมระย้า 564 โคม หลอดไฟ 51,000 หลอด ลิฟต์ 18 ตัว

BRUNEI PRIME MINISTERS OFFICE

AP Photo

BRUNEI PRIME MINISTERS OFFICE