ขายก็ไม่ได้ แปรรูปก็ไม่คุ้มทุน! ชาวไร่อ่าวน้อยเตรียมนำสับปะรดสยามโกลด์แจกฟรีริมถนน

วันที่ 4 ตุลาคม นายสมจิตร งุ่ยไก่ แกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนหน่อพันธุ์สับปะรด เอ็มดี 2 หรือสายพันธุ์สยามโกลด์ สำหรับรับประทานผลสดจากงบพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานราชการจำนวน 2,000 หน่อ เพื่อปลูกทดแทนสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียสำหรับส่งโรงงานแปรรูป ล่าสุดจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ แต่ประสบปัญหาทางราชการยังไม่มีตลาดรองรับ ขณะที่การจำหน่ายผ่านแผงสับปะรดราคากิโลกรัมละ 5-7 บาทเท่านั้น ซึ่งยอมรับว่าไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตทุกด้าน เนื่องจากทางราชการจัดซื้อหน่อพันธุ์จากเอกชนต้นละ 30 บาท

“ขณะที่หน่อสับปะรดปัตตาเวียสายพันธุ์ดั้งเดิม ราคาต้นละ 70-80 สตางค์ แต่กำหนดราคาจำหน่ายให้โรงงานแปรรูปที่ กก.ละ 4-4.40 บาท ดังนั้น หากผลผลิตสับปะรดพันธุ์สยามโกลด์จำหน่ายไม่ได้ราคา ประกอบกับมีผลผลิตจำนวนมาก ก็จะนำไปแจกให้ประชาชนกินฟรี ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมเส้นทางขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากการนำไปแปรรูปเพื่อทำสับปะรดกวนก็ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตเช่นกัน และปัญหาจากการหาตลาดล่วงหน้าเพื่อจำหน่ายผลผลิตในราคา กก.ละ 15-20 บาท จะทำให้เกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการรวมตัวเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ตามแนวทางการส่งเสริม” นายสมจิตร กล่าว

นายมงคล จอมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การปลูกสับปะรดพันธุ์สยามโกลด์จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดทั้งการใส่ปุ๋ย การหยอดแก๊ส เพื่อให้มีน้ำหนักเฉลี่ยผลละ 1.3-1.5 กก. สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการจัดหาตลาดได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจ หลังจากทางราชการมีแนวทางในการส่งเสริมเพื่อปลูกทดแทนสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย นอกจากนั้นตลาดในจีนให้ความสนใจผลผลิต โดยนักลงทุนชาวจีนติดต่อขอปลูกสับปะรดพันธุ์สยามโกลด์ในพื้นที่กว่า 2000 ไร่ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออก

ที่มา : มติชนออนไลน์