ชาวสงขลาแห่ใช้บัตรช่วยคนจนแน่น-ร้านค้าติดตั้งเครื่องรูดบัตรน้อยบริการช้า

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันแรกของการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชาชน จ.สงขลาไปใช้บริการแน่นทุกร้าน บางร้านประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด ส่วนใหญ่จะมาซื้อข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา และสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือน โดยใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) คู่กับการแสดงบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้อื่นมาใช้

นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์ จ.สงขลาเปิดเผยว่า ประชาชนให้ความสนใจในการใช้บัตรเป็นจำนวนมาก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในตัวเมืองและพื้นที่ต่างอำเภอ เนื่องจากแต่ละร้านมีเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เครื่อง ทำให้ประชาชนต่อแถวยาว การบริการล่าช้าพอสมควร จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจว่าบัตรสามารถใช้ได้ทุกวัน และทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้าน หากผู้ใดยังใช้ไม่หมดวงเงิน 300 บาท สามารถนำไปสมทบในเดือนพฤศจิกายนได้ แต่หลังจากนั้นให้ใช้ให้หมดวงเงิน 300 บาทภายใน 1 เดือน

นายเอกศักดิ์กล่าวว่า จ.สงขลา มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 410 ร้าน ได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 89 เครื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2560 จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น ส่วนสินค้าที่ซื้อได้เน้นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย

นางสุฑาทิพย์ ทองขาวบัว หัวหน้าซุปเปอร์ไวท์เซอร์ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.สงขลา กล่าวว่า การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ในวันแรกพบว่าสัญญาณของเครื่องรูดบัตรฯ ค่อนข้างล่าช้า อาจเนื่องจากมีห้างร้านต่างๆ ใช้บริการพร้อมกัน ทางห้างจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าบัตรใช้ได้ทั้งเดือน เพื่อลดการกระจุกตัวของลูกค้า จะมีการจัดรายการพิเศษลดราคาสินค้าบางประเภท เพื่อเป็นการช่วยผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่ง

นางยุพดี ขาวผ่อง ผู้ที่นำบัตรไปใช้ซื้อสินค้ากล่าวว่า การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสะดวก ไม่ต้องพกพาเงิน และช่วยลดภาระของครอบครัวในระดับหนึ่ง

รายงานข่าวจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ.สทิงพระ กล่าวว่า ปัญหาที่พบคือร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรอำเภอละ 1 แห่ง ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าไกลประมาณ 15-20 กม. หากไม่มีรถส่วนตัวต้องโดยสารรถโดยสาร ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา หน่วยงานรัฐควรจะติดตั้งเครื่องรูดบัตรตำบลละ 1 เครื่อง