เกาะพะงัน สั่งงดฟูลมูนตี้กิจกรรมรื่นเริงทั้งเดือน ตุลาคม

นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ล่าสุดได้มีมติให้ทุก หน่วยราชการดำเนินการให้ข้าราชการไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคม ลดธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลา 15 วัน  ให้ข้าราชการออกทุกข์ในวันที่ 28 ตุลาคม ให้วันที่ 26 ตุลาคม นี้ เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน และให้งดกิจกรรมบันเทิงตลอดเดือน ตุลาคม

นายเกริกไกร กล่าวว่า ในส่วนของเกาะพะงัน ได้ทำหนังสือสั่งการไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยงานฟูลมูนปาร์ตี้ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนนั้น ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม นี้ ได้สั่งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมไว้ก่อน

“รวมทั้งงานฮาล์ฟมูนปาร์ตี้และงานรื่นเริงทุกประเภท โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกวดขันสถาบันเทิงในพื้นที่ให้งดทั้งหมด แต่สามารถเปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ตามปกติตลอดทั้งเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคมนี้ “นายเกริกไกร กล่าว