ครบรอบ 41 ปี ขสมก.เปิดตัวระบบบัตรโดยสาร E-Ticket อวดโฉมทั่วกรุง 1 ต.ค. นี้ !!

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดตัวระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 

โดยมี นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. และ ผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ ขสมก.

นายพิชิต กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่มุ่งสู่การเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ ตอบสนองการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน


ดังนั้น การที่ ขสมก. นำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้ จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการด้วยระบบขนส่งมวลชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายประยูร ช่วยแก้ว กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถนำไปใช้สิทธิชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และรถไฟฟ้า ตามวงเงินที่รัฐบาลกำหนด 500 บาท/เดือน

โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะที่เครื่องอ่านบัตรบนรถโดยสาร ซึ่งติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูรถโดยสารทั้ง 2 ประตู โดยจะต้องแตะบัตรทั้งขณะขึ้นและลงรถ เพื่อให้เครื่องอ่านบัตรหักค่าโดยสารตามระยะทางที่ใช้บริการ กรณีที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ หรือหักอัตราเดียวตลอดเส้นทาง กรณีใช้บริการรถโดยสารธรรมดาแทนการชำระด้วยเงินสด ทำให้การเดินทางด้วยรถโดยสารมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รถโดยสารที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรจะมีสติ๊กเกอร์ข้อความ “รถคันนี้รองรับระบบ E-Ticket และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ติดไว้บริเวณกระจกด้านหน้าและด้านหลังรถโดยสาร เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการรถโดยสารได้ถูกต้อง

ขณะนี้ขสมก. พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์