ส่งออกข้าวไทย 8 เดือน ซิวอันดับ 1 ของโลก ห่วงเงินบาทแข็งมากกว่าประเทศคู่แข่ง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมาณ 7,395,579 ตัน มูลค่า 109,991 ล้านบาท หรือ 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 21.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,084,575 ตัน มูลค่า 96,498 ล้านบาท หรือ 2,735 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนชนิดข้าวที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ ข้าวขาว 3,344,683 ตัน เพิ่มขึ้น 9.1% หอมมะลิ 1,628,745 ตัน เพิ่มขึ้น 7.1% ข้าวนึ่ง 1,879,320 ตัน เพิ่มขึ้น 56.9% ข้าวเหนียว 301,696 ตัน เพิ่มขึ้น 40.1% และข้าวหอมไทย 241,134 ตัน เพิ่มขึ้น 186.6%

ส่งผลให้ ใน 8 เดือนนี้ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือประเทศอินเดีย อันดับ 3 ประเทศเวียดนาม อันดับ 4 คือประเทศปากีสถาน และอันดับ 5 สหรัฐอเมริกา

โดยมีประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรกคือ เบนิน จำนวน 1,185,024 ตัน เพิ่มขึ้น 74.% จีน จำนวน 801,833 ตัน เพิ่มขึ้น 46.1% แอฟริกาใต้ จำนวน 449,342 เพิ่มขึ้น 17.8% แคเมอรูน จำนวน 352,980 ตัน เพิ่มขึ้น 14.7% และไอเวอรี่โคสต์ จำนวน 344,061 ตัน ลดลง 32.2%

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย คาดว่าการส่งออกข้าวจะมีปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 850,000 ตัน เนื่องจากตลาดประจำในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวขาวใหม่และข้าวเก่า และข้าวนึ่ง ในขณะที่บังกลาเทศยังคงเร่งนำเข้าข้าวนึ่งเพื่อชดเชยผลผลิตข้าวในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ขณะที่ตลาดประจำที่นำเข้าข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีนก็ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาวะการส่งออกจะยังคงไปได้ดี แต่ในขณะนี้มีอุปสรรคที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยคือ ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าและแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญจึงทำให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งนอกจากจะกำลังเผชิญกับภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าแล้ว อุปทานข้าวหอมมะลิยังมีปริมาณจำกัดด้วย จึงทำให้ราคาข้าวหอมมะลิยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2559/60) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ราคาอยู่ที่ 996 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับ 704 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์