งดงาม! ชวนสักการะพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้สักทองตายพราย ใหญ่ที่สุดในพิษณุโลก

ชวนกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปสมัยสุโขทัย ที่แกะสลักจากไม้สักทองตายพราย ใหญ่ที่สุดใน จ.พิษณุโลก ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญไม้สักทอง ที่วัดตะเคียนเตี้ย (หนองกระบาก) ม.5 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายอำเภอวัดโบสถ์เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของของอำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 28 กันยายน 60 ที่วัดตะเคียนเตี้ย(หนองกระบาก) ม.5 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านหนองกระบาก ได้พาเที่ยวชมความสวยงามของพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปสมัยสุโขทัย ที่แกะสลักจากไม้สักทองตายพราย ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว สูง 2.40 เมตร ด้วยช่างแกะสลักมือหนึ่งแห่งเมืองแพร่ เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของอำเภอวัดโบสถ์

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้บอกว่า วัดตะเคียนเตี้ย(หนองกระบาก) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ที่บ้านหนองกระบาก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ห่างจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนไปประมาณ 4 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านวัดโบสถ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 อดีตเจ้าอาวาส ได้มีความคิดที่จะก่อสร้างศาลาการเปรียญที่ทำจากไม้สัก ซึ่งเป็นไม้พื้นบ้านของชาววัดโบสถ์ จึงได้มีการบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา ต่อมาได้มีชาวบ้านนำไม้สัก มาถวายวัดเป็นจำนวนมากและจึงได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญจากไม้สักทอง ได้เป็นผลสำเร็จ

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระบากได้นำต้นไม้สักทองตายพรายมาถวายให้กับทางวัด โดยมีความประสงค์ให้ทางวัดนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสในสมัยนั้นจึงได้ติดต่อประสานไปยังช่างแกะสลักมือหนึ่งแห่งจังหวัดแพร่ให้มาดำเนินการแกะสลักไม้สักทองตายพราย เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว สูง 2.40 เมตร ใช้เวลาในการแกะสลักนานถึง 3 เดือน พร้อมทั้งทำการตกแต่งปัดสีให้พระพุทธรูปไม้สักทองสวยงาม และอ่อนช้อยสมกับเป็นพระพุทธรูปไม้สักทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก และได้มีพิธีบวงสรวง พุทธาภิเษก และแห่รอบตัวอำเภอวัดโบสถ์ก่อนนำมาประดิษฐานบนศาลาการเปรียญไม้สักทองเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านวังกระบากได้กราบไหว้ขอพร

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้กล่าวต่ออีกว่า เตรียมพัฒนาวัดและปรุงทัศนียภาพโดยรอบ เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งในอนาคตเมื่อถึงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมความสวยงามของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้ว ยังสามารถไปเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูป ที่แกะสลักจากไม้สักทองตายพรายขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวชม หรือศึกษาธรรมชาติของอำเภอวัดโบสถ์ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ทำการอำเภอวัดโบสถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5529-1316 เป็นประจำทุกวัน