ธนบัตรร.9รุ่นใหม่ เริ่มใช้หมุนเวียนวันแรก! แลกได้ที่สาขาธนาคารหรือกดจากเอทีเอ็ม

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะออกใช้เป็นวันแรก ซึ่ง ธปท.ได้กระจายธนบัตรที่ระลึกฯ ไปตามสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้ประชาชนแลกได้ ธนบัตรที่ระลึกฯ ชุดนี้เป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนตามปกติ เพราะฉะนั้นปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการจะแลก

ทั้งนี้ ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินทุกแห่ง ในช่วงแรกนี้เมื่อประชาชนมาขอแลกอาจจะจำกัดจำนวนการแลกเพื่อให้รองรับความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ประชาชนอาจไม่ต้องไปแถวรอกันเพราะธนบัตรจะออกมาหมุนเวียนในระบบและสถาบันการเงินได้นำธนบัตรใส่ตู้เอทีเอ็มให้ประชาชนสามารถกดได้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ จะมีข้อความพิเศษระบุบนธนบัตรว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2470 – 13 ตุลาคม 2559” แบ่งเป็น ชนิดราคา 20 บาท ด้านหลังธนบัตรแสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร ชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดาริในด้านต่างๆ และชนิดราคา 1000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูน พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย