กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน หวังลดปัญหาหนี้ครัวเรือน

นายฐากร ปิยะพันธ์   ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  กล่าวว่า “โครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดี โดยประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทำงาน และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นวัยทำงานในอนาคต จะได้สามารถสื่อสารความเข้าใจได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยกัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว”

“จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีอัตราเฉลี่ยสูงถึงเกือบ 80% ซึ่งนับว่าสูงมาก จนอาจกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชี้ให้เห็นว่า คนไทยมีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยครึ่งหนึ่งของวัยเริ่มทำงานจะมีหนี้ และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนี้ที่ผิดนัดชำระ พบว่า กลุ่มคนวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุด โดย 1 ใน 5 ของคนกลุ่มนี้มีหนี้เสีย ที่น่าวิตกไปกว่านั้น คือ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า  แม้จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ แต่ปริมาณหนี้ก็ไม่ได้ลดลงมากนัก แสดงให้เห็นว่าคนวัยทำงานจำนวนมาก หากไม่รู้จักวิธีวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมให้สัมพันธ์กับรายรับ ขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาใช้เงินเกินตัว ส่งผลให้พื้นฐานเศรษฐกิจของไทยอ่อนแอ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และมีวินัยทางการเงินที่ดี จึงริเริ่มโครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ขึ้น” นายฐากร อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ

โครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นแคมเปญการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชูแนวคิด “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ออมให้ได้ 20% เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน รู้จักวางแผนทางการเงิน โดยการวางแผนงบการใช้จ่ายอย่างง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยการหักเงินรายรับที่ได้มา 20% มาเป็นเงินออมก่อนเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดี  ส่วนที่เหลือให้ประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือน และกันงบสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไว้ก่อน ส่วนที่เหลือจึงเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว เป็นการฝึกจัดสรรการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับ

 

รายรับอย่างเป็นระบบ เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง สามารถติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ www.krungsri.com/krungsri-consumer/moneymatters

“ต้องยอมรับว่า ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่นั้นมีค่าครองชีพสูง เมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของคนวัยทำงาน หากไม่วางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม รู้จักแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการ อาจเกิดปัญหาใช้เงินเกินตัวจนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน วิธีง่าย ๆ ในการบริหารเงินที่เราอยากแนะนำ คือ แบ่งสัดส่วนเงินสำหรับใช้จ่าย ด้วยการกันเงินออมออกมาก่อน 20%  โดย 10% แรกสำหรับไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ส่วนอีก 10% สำหรับความฝันในอนาคต เช่น เป็นเงินทุนสำหรับเรียนต่อ หรือเปิดกิจการของตนเอง ส่วนการแบ่งงบสำหรับใช้จ่ายในเรื่องจำเป็น และใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวนั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ด้วยรายได้ในปัจจุบันของแต่ละคน จะเหลือเงินใช้จ่ายได้เท่าไร หากคิดจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ เช่น ซื้อบ้าน หรือรถยนต์ จะสามารถรับภาระหนี้ได้หรือไม่” นายฐากร อธิบาย

นอกจากโครงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินสำหรับบุคคลทั่วไปผ่านทางสื่อออนไลน์แล้ว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังได้จัดกิจกรรม “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest”  กิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดใจ เพื่อนำไปใช้รณรงค์การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงทุนการศึกษาให้ผู้ชนะในลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นจำนวน 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามได้จาก https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/money-matters-ucontest.html หรือFacebook : ฉลาดคิด ฉลาดใช้

 

เกี่ยวกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ :

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระค่าสินค้า และ สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย กลุ่มบัตรเครดิตประกอบด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร บัตรเครดิตเอไอเอ                บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน  ซิมเพิลวีซ่าคาร์ด บัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า(3 บริการในบัตรเดียว)  นอกจากนี้  กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระค่าสินค้าและสินเชื่อบุคคล โดยมีบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ (2 บริการใน บัตรเดียว) และบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลัก