ยิ่งใหญ่!! ซ้อมใหญ่รวม 3 ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีพระบรมศพ ร.9 ครั้งแรกยิ่งใหญ่

วันที่ 22 กันยายน ที่กรมทหารราบที่ 11 (ร.11รอ.) รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงนานว่า มีการฝึกซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนกำลังพลฉุดชักราชรถ ราชยาน การแบกหาม และการถือเครื่องสูงประกอบพระราชอิสริยยศ ในริ้วขบวนที่ 1 พระยานมาศสามลำคาน และเสลี่ยงกลีบบัว ใช้กำลังพลจากกรมการขนส่งทหารบก ริ้วขบวนที่ 2 อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งเป็นการซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำ และพระมหาพิชัยราชรถ ใช้กำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม ที่มาร่วมซ้อมการถือเครื่องสูงประกอบพระมหาพิชัยราชรถ และริ้วขบวนที่ 3 การเคลื่อนเวียนโดยอุตราวัฎ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นการซักซ้อมของกำลังพลแบกหาม เสลี่ยงกลีบบัว และราชรถปืนใหญ่ ประกอบด้วย การเทียบเกรินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ การเลี้ยว การเทียบเกรินสนามหลวง และเทียบราชรถปืนใหญ่ การเชื่อมต่อราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า และส่วนหลัง การเวียนโดยอุตราวัฎ และการเทียบสะพานเชื่อมต่อเกรินพระเมรุมาศ ทั้งนี้ การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม อาทิ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ วงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพเรือ กรมทหารขนส่งทหารบก นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกรมศิลปากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ฝึกซ้อมร่วมกัน โดยมีกำลังพลมาร่วมฝึกซ้อมมากกว่า 2,000 คน เพื่อดูความพร้อมในแต่ละส่วน ว่าสามารถควบคุมความพร้อมของกำลังพลได้เรียบร้อยหรือไม่ หลังจากที่ให้แต่ละหน่วยงานแยกไปฝึกซ้อมเอง โดยดูจากเอกสาร ซึ่งผู้ฝึกอาจจะนึกภาพไม่ออก ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อม มีการจำลองพระบรมโกศ พระยานมาศสามลำคาน พร้อมด้วยเครื่องสูบประกอบพระราชอิสริยยศ ที่มีขนาด และนำหนักใกล้เคียงองค์จริง รวมถึง ยังจำลองริ้วขบวนเสมือนวันจริง เช่น ริ้วขบวนที่ 1 เป็นขบวนตำรวจม้านำ มีธงสามชาย กลองมโหระทึก กล้องชนะแดงลายทอง กลองชนะเงิน กลองชนะทองแตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ ฉัตรเครื่องทองสูงแผ่ลวด เสลี่ยงกลีบบัวพระนำ ธงมหาราช พระยานมาศสามลำคาน อัญเชิญพระบรมโกศ ม้าพระที่นั่งตาม และธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ จากนั้นตามด้วยแถวทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารมหาเล็กเชิญเครื่องราชอิสริยยศ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส่วนริ้วขบวนที่ 2 เริ่มจากตำรวจม้านำ ตามด้วยกองพันทหารนำ ซึ่งมาจาก 3 กองพัน ได้แก่ กองพันนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองพันนักเรียนนายเรือ กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ ธงสามชาย ราชรถน้อย หรือราชรถพระนำ กองพันทหารตาม ร.11รอ. ร1รอ.และริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ เวียนโดยอุตราวัฎ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ทั้งนี้ การเดินริ้วขบวนที่ 1 และ 3 จะใช้เสียงกลองดุริยางค์ให้จังหวะ ส่วนริ้วขบวนที่ 2 จะใช้เพลงประกอบ 3 เพลง คือ เพลงพญาโศก เพลงสรรเสริญเสือป่า เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ ซึ่งภาพรวมการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผน โดยมีกำหนดจะฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 28 กันยายน

ที่มา มติชนออนไลน์