เปิดให้ชม ‘พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว’ ถึง 30 ก.ย. เพื่อเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน สำนักพระราชวังแจ้งว่า เนื่องด้วยสำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ายตามที่ประกาศเพื่อทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการทุกด้านเรียบร้อยสมบูรณ์ และสมพระเกียรติ จึงขอเปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เช่นกัน และจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ทีมา : มติชนออนไลน์