ถือ ‘มหัทธโนฤกษ์’ 14.51 น. บวงสรวงราชรถ-พระยานมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่มณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ หัวหน้าพราหมณ์หลวง กำหนดเวลาฤกษ์ ในวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2560 ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 เวลา 14.51 นาฬิกา ลัคนาสถิตราศีธนู เป็นมหัทธโนฤกษ์ (แปลว่าคนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ) เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช และครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ราชรถ และพระยานมาศเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์

โดยพิธีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อประธานฯ เข้าสู่ปะรำพิธี ด้านหน้าโรงราชรถ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช เพื่อขออัญเชิญราชรถ และพระยานมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถ แล้วถวายน้ำสังข์ ใบมะตูม เจิมที่ราชรถและพระยานมาศ ประธานวางพวงมาลัยที่ราชรถและพระยานมาศ นักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงละครสมโภชราชรถ และพระยานมาศตามโบราณราชประเพณี เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระสังข์ศิลป์ชัยอัญเชิญราชรถ

จากนั้น ประธานไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวง อธิษฐานจิตขอพระราชทานจากบูรพมหากษัตริย์ เทพเทวา ขออนุญาตเคลื่อนขบวนราชรถ และพระยานมาศออกจากโรงราชรถ (เจ้าพนักงานประโคม ฆ้อง สังข์ บัณเฑาะว์) เมื่อถึงเวลามหัทธโนฤกษ์ 14.51 น. เจ้าหน้าที่ประจำราชรถเคลื่อนขบวนตามลำดับ ดังนี้ 1.ราชรถปืนใหญ่ 2.ราชรถน้อย (๙๗๘๔) 3.พระมหาพิชัยราชรถ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรจัดการแสดงระบำชุดดาวดึงส์บทร้องของระบำชุดนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พรรณนาถึงความวิจิตรอลังการ ความงดงามโอฬารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทิพยสมบัติของพระอินทร์ประหนึ่งว่าเหล่าเทวดา นางฟ้า ได้มาร่วมยินดีในความสำเร็จของพิธีการ จากนั้นประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธี

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมการขนส่งทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งบุคลากรในสายงานต่างๆ ของกรมศิลปากร ตลอดจนจิตอาสา ดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม เตรียมความพร้อมของราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบที่จะใช้ในขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีฯ ดังนี้ พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน และเกรินบันไดนาค รวมทั้งจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย และราชรถปืนใหญ่จนพร้อมเสร็จสมบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ นั้นในส่วนพิธีได้เริ่มในเวลา 13.45 – 14.51 น. ถือเป็นมหัทธโนฤกษ์ ที่เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช ครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา เนื่องจากราชรถและพระยานมาศ เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์

สำหรับราชรถปืนใหญ่ ใช้เวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ก่อนเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาศ ส่วนราชรถน้อย มีทั้งหมด 3 องค์ องค์หนึ่งใช้เป็นราชรถที่สมเด็จพระสังฆราชประทับทรงสวดนำกระบวนพระมหาพิชัยราชรถองค์ที่ 2 ใช้โยงผ้าจากพระบรมโกศ และราชรถน้อยอีกองค์ใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ประทับเพื่อทรงโปรยทานพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ากราบพระบรมศพตามทางสู่พระเมรุมาศ และพระมหาพิชัยราชรถ เป็นราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปสู่บริเวณพระราชพิธีท้องสนามหลวง และ ใช้เชิญพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์