พิษณุโลกเข้าคิวรอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกคึกคัก แนะแจกเป็นเงินสด-เพิ่มวงเงินบัตร

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการมอบบัตรให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในด้านของการช่วยค่าครองชีพในด้านต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการมอบบัตรให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในด้านของการช่วยค่าครองชีพในด้านต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

โดย นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในส่วนของ จ.พิษณุโลก มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2 แสนกว่าราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ อาทิ กระทรวงการคลัง สำนักงานที่ดิน สำนักงานสรรพากร และธนาคาร มีผู้ผ่านการตรวจสอบได้รับบัตรจำนวน 1.6 แสนราย ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิ และสามารถเดินทางมารับบัตรได้อย่างต่อเนื่องในวันและเวลาราชการ และสามารถตรวจสอบได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/

สำหรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา)

ทั้งนี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตร ที่ผู้ถือบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตร จะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรเป็นเงินสดได้

ขณะที่บรรยากาศ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาถนนประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมามีประชาชนเดินทางมารอคิวรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความพร้อมให้คำแนะนำต่างๆ โดยนางสีนวล ยุติธรรม อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 428/291 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้ตนเองรู้สึกดีใจที่จะได้รับบัตร จึงให้ญาติมาส่งที่ธนาคาร (ธ.ก.ส.) ซึ่งบัตรที่ได้มานี้จะนำไปใช้เป็นส่วนลดซื้อแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ต้องขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้สูงอายุ เพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง แต่อยากฝากถึงรัฐบาลให้เพิ่มวงเงินในบัตร หรือเปลี่ยนเป็นรับเงินสด จะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ง่ายกว่านี้อีกด้วย