หนองคาย มอบบัตรสวัสดิการคนจน ทั้งจังหวัดลงทะเบียน 8 หมื่นกว่าคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบบัตรสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย พบทั้งจังหวัดมีผู้มาลงทะเบียน 86,420 คน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 ก.ย. 60 ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสาวสุดท้าย ชัยจันทร์ทึก คลังจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนชาวหนองคายที่มาลงทะเบียนไว้กับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 1,836 คน นอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวหนองคายลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมทั้งสิ้น 86,420 คน

ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด วงเงิน 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน , สวัสดิการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถโดยสาร รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน.