เตือน ‘หญิงวัยทำงาน’ เสี่ยง ‘โรคปลอกประสาทอักเสบ’ ไม่ทราบสาเหตุ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) หรือโรคเอ็มเอส (MS) เป็นโรคเกี่ยวกับการทำงานของประสาทสั่งการ ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของเส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เสียไป เกิดจากปลอกหุ้มเส้นประสาทภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหายหรือถูก ทำลาย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของเอ็มเอส แม้จะมีการนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายก็ตาม เอ็มเอสเป็นโรคของภูมิต้านตนเอง เนื่องจากร่างกายไม่อาจแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างเซลล์ของร่างกายกับสิ่ง แปลกปลอมได้ ทำให้เกิดการทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเองขึ้น รวมทั้งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ไปทำลายปลอกหุ้มประสาทและเส้นประสาทด้วย

สำหรับ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อย วัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงาน คือช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี และพบว่าผู้หญิงเป็นโรคเอ็มเอสมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากฮอร์โมนมีความแตกต่างกัน ประกอบกับข้อมูลที่ผ่านมามักเจอในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม หากป่วยแล้วหาสาเหตุไม่พบมักจะมาจากโรคนี้ โดยปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเอ็มเอสประมาณ 2,500,000 คน และพบในประเทศไทยน้อยมาก ยังไม่มีตัวเลขแน่ชัด

อาการของผู้ป่วยโรค เอ็มเอสจะมีอาการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดโรค เช่น หากเกิดที่เส้นประสาทตา จะส่งผลต่อการมองเห็น อาจสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งเนื่องจากเส้นประสาทตาอักเสบ จึงทำให้ปวดตา ตามัว ภายในเวลา 1-2 นาที หากเกิดที่ไขสันหลังหรือสมอง อาจมองเห็นภาพซ้อน มีอาการชาครึ่งตัว แขนขาไม่มีแรง เหน็บชา ปวด หรือปัสสาวะไม่ออก และขึ้นอยู่กับว่าเกิดกับสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมส่วนไหนของร่างกาย ถ้าเป็นสมองส่วนกลางที่ควบคุมการทรงตัว คนไข้อาจมีอาการหัวหมุนหรือวิงเวียนศีรษะได้ แต่มักมีอาการอื่นร่วมด้วย หากเป็นมากอาจสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนอาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตได้ ถ้าพบว่ามีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาโรคเอ็มเอสให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการ โดยชะลอให้อาการต่างๆ ทุเลาลง ด้วยการให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบหรือลดความรุนแรงของโรค หรือการให้ยากดภูมิคุ้มกันบางตัว รวมทั้งกายภาพบำบัด ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย และจิตบำบัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยเป็นแล้วก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเป็นซ้ำและลดความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยโรคเอ็มเอสจึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการซ้ำ โดยการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอ็มเอสและโรค ร้ายอื่นๆ