กรมป่าไม้ตั้งเป้าเดินหน้าจัดหาที่ดินทำกิน ให้ผู้ยากไร้ กว่า 6 แสนไร่ แก้ปัญหารุกป่า

วันที่ 20 ก.ย. นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยอนุญาตให้ใช้ที่ดินในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้ยากไร้ได้อยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพทั่วประเทศใน 58 จังหวัด 122 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 625,319 ไร่ แบ่งเป็นภาคเหนือ 48 พื้นที่ เนื้อที่ 261,452-2-32 ไร่ ภาคกลาง 19 พื้นที่ เนื้อที่ 140,857-0-0 ไร่ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 35 พื้นที่ เนื้อที่ 166,359-0-0 ไร่ และภาคใต้ 20 พื้นที่ เนื้อที่ 56,650-2-1 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปจัดที่ดินให้กับประชาชน  ทั้งนี้  ได้มีการอนุญาตไปแล้ว 39 พื้นที่ เนื้อที่ 194,014-1-81.84  ไร่  ประชาชนได้ประโยชน์จำนวน  24,000  ราย  โดยเมื่อวันที่  21  สิงหาคมที่ผ่านมา  ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร  ยโสธร  บึงกาฬ  นครพนม  มหาสารคาม  เลย  หนองคาย หนองบัวลำภู  และอุบลราชธานี  และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  เมื่อได้ดำเนินการจัดที่ดินแล้วรัฐจะเข้าไปพัฒนาที่ดิน จัดหาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งโครงการที่ได้รับการดำเนินการแล้ว  เช่น  โครงการ คทช. บ้านแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา  โครงการ คทช. บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าไผทและป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก จ.ยโสธร  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน จ.อุบลราชธานี  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี จ.นครราชสีมา โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขานางโลมและป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วต่อไป

“โครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โดยรอบ ในขณะที่ภาครัฐเองก็จะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันรักษาป่าอีกด้วย” อธิบดีกรมป่าไม้  กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์