หนี้ครัวเรือนปี59พุ่งสูงเกือบ3แสนบ./ครอบครัว(คลิป)

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2559 โดยพบว่า ร้อยละ 85 ของครัวเรือนที่มีการสำรวจระบุว่าเป็นหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 298,005 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบปี 2558 ที่มีหนี้ 248,004.65 บาทต่อครัวเรือน โดยถือเป็นจำนวนหนี้ที่สูงสุดในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่การทำสำรวจตั้งแต่ปี 2551

นายธนวรรธน์ ระบุว่า จากผลสำรวจพบว่า จำนวนหนี้ในระบบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 62.3 จากปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 48.7 ขณะที่หนี้นอกระบบลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 51.3 แต่ขณะนี้ลดลงเหลือร้อยละ 37.7 โดยลดลงมาอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี โดยส่วนใหญ่พบว่า ประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้นจากการซื้อบ้าน รถยนต์ และกู้เพื่อลงทุนเพิ่ม ซึ่งเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ ปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงไม่ใช่ปัญหาหลัก แต่เป็นเฉพาะกลุ่มคน เช่น กลุ่มที่รับจ้าง หรือเกษตรที่มีปัญหาภัยแล้ง ทำให้รายได้ลดลง แต่โดยภาพรวม ปัญหาหนี้ไม่น่ากังวล

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลรับรู้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นอย่างดี และพยายามออกมาตรการต่างๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นการออกสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ การดึงธนาคารของรัฐมาปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้นอกระบบ ทำให้ประชานได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ และส่งผลให้หนี้นอกระบบลดลงอย่างมาก ดังนั้น ถือว่า เป็นผลงานชิ้นสำคัญของรัฐบาลในการแปลงหนี้ของประชาชนจากที่อยู่นอกระบบให้มาอยู่ระบบ