ประกาศแล้ว!!ราคาบุหรี่16ยี่ห้อ แบ่งขั้น 60-90-95 บาท

แหล่งข่าวจากโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ออกประกาศกำหนดราขายบุหรี่ซิกาแร็ตของโรงงานยาสูบใหม่ 16 ยี่ห้อ โดยแบ่งราคาใหม่ เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มราคาขายปลีก 95 บาทต่อซอง ประกอบด้วยยี่ห้อ สามิต 90, กรุงทอง 90, กรองทิพย์ 90, สายฝน 90 เดิมกลุ่มนี้ขายอยู่ 86 บาท หรือปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง 2. กลุ่มราคาขายปลีก 90 บาท ประกอบด้วยยี่ห้อกรองทิพย์ 7.1 ซองแดง และกรองทิพย์ 7.1 ซองเขียว เดิมขายอยู่ 68 บาท หรือปรับขึ้น 22 บาทต่อซอง และ 3.กลุ่มราคาขายปลีก 60 บาทต่อซอง ประกอบด้วยยี่ห้อ วันเดอร์(WONDER) รสอเมริกัน และวันเดอร์รสเมนทอล เดิมขายอยู่ 63 บาท หรือปรับลดลง 3 บาทต่อซอง

นอกจากนี้ยังมียี่ห้อเอสเอ็มเอส ซองสีแดง เอสเอ็มเอส ซองสีเขียว เดิมขายอยู่ 51 บาท หรือปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง ส่วนโกล (GOAL) ซองสีแดง และโกล ซองสีเขียว เดิมขายอยู่ 45 บาท หรือปรับขึ้น 15 บาทต่อซอง สำหรับยี่ห้อไลน์(LINE) 7.1 ซองแดง และซองเขียว เดิมขายอยู่ 40 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 บาทต่อซอง ส่วนไลน์ ซองแดง ซองเขียว เดิมขายอยู่ 43 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 17 บาทต่อซอง

แหล่งข่าวจาก ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ผู้นำเข้าบุหรี่ยี่ห้อมาร์ลโบโร กล่าวว่า บริษัทยังคงราคาขายเท่าเดิมในกลุ่ม มาร์ลโบโร 14 ชนิด และแอล แอนด์ เอ็ม 9 ชนิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาขายแพงที่สุดคือ ยี่ห้อมาร์ลโบโร 165 บาท รองลงมา 125 บาท ส่วนราคาถูกสุดยี่ห้อแอล แอนด์ เอ็ม ราคา 72 บาท

ที่มา : มติชนออนไลน์