เฮดังๆ!! นักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 แล้ว เริ่ม 16 ก.ย.นี้

จากกรณีที่  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. จะพิจารณา เรื่องการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเสรีภาพในการเดินทางตามรัฐธรรมนูญ อำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้เดินทางสัญชาติไทย

โดยจะสั่งยกเลิกการกำหนดให้ผู้เดินทางสัญชาติไทยต้องกรอกและยื่นรายการตามแบบ ตม.6 หรือบัตรขาเข้า-ขาออก ในการออกและเข้าประเทศ ส่วนนักเดินทางต่างประเทศหรือต่างด้าว ยังต้องยื่นแบบรายการดังกล่าวต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไปนั้น 

ล่าสุด สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข่าวสาร ผ่านเพจ PMDU Thailand ซึ่งเป็นเพจเผยแพร่ข่าวสาร ความคืบหน้านโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ให้เร็วขึ้นเป็น 16 กย.นี้  ความว่า

“จากเดิมที่มีกำหนดการยกเลิกกรอกใบ ตม.6 สำหรับคนไทยในเดือนตุลาคมนั้น ขณะนี้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการแก้ปัญหาความแออัด และลดความล่าช้าในการเดินทางเข้าออกเมืองแล้ว โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 00.01 น. ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 อีกต่อไป #ยกเลิกกรอกใบตม.6 #ขับเคลื่อนไทยให้ก้าวหน้า #PMDU”