“ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน” กระจายรายได้สู่ชุมชน แหล่งเที่ยวเชิงเกษตร ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

“ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน” เริ่มแล้ว เสาร์ – อาทิตย์นี้ 16-17 กันยายน 2560 และต่อไปก็จะเปิดให้บริการทุกๆ วัน เสาร์-อาทิตย์

บ้านศาลาดิน ตั้งอยู่ที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มานานนับสิบปีแล้ว ทั้งนาบัว สวนส้มโอ สวนกล้วยไม้ และล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขยายต่อยอด เปิดตลาดน้ำ บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้มั่นคง

นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ (ยืน) นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์  (นั่ง)

นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดเผยกับ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ว่า ตลาดแห่งนี้มีความโดดเด่นคือ มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นพื้นฐาน ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว (ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนอย่างสม่ำเสมอ) อีกทั้งร้านค้าที่ค้าขายเป็นคนในชุมชนที่มีสินค้าดี มีคุณภาพ และที่สำคัญ พยายามรณรงค์ให้เป็นตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“เรามีทั้งการจำหน่ายสินค้าชุมชน พืชผัก ผลไม้จากสวน สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และของดีตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมกิจกรรมชมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” การแปรรูปผักตบชวาเป็นดินผสมพร้อมปลูก อีกทั้งชมวิถีชีวิตชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ โดยตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน จะเปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น. เริ่มวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป หรือพ่อค้าแม่ค้ารายใด ประสงค์จะนำสินค้ามาขายในวันธรรมดาก็ทำได้ เพราะปกติ วันธรรมดาก็มีนักท่องเที่ยวมาเสมอๆ แต่อาจจะน้อยกว่าวันหยุด” นายสุเทพ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดรูปแบบตลาด และการจัดการตลาด มีนายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเสมอมา เข้ามาร่วมเป็นประธานการจัดตลาด ทั้งนี้เพราะด้วยคุณสมบัติต่างๆ นายสาทิศ จะเป็นผู้ที่ทราบความต้องการของคนในชุมชน รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โทร. (034) 990-260 ต่อ 16

 

 

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก นายกฯสุเทพ เพ็งนาเรนทร์