สำนักช่างสิบหมู่ เผยประติมากรรมประดับพระเมรุมาศเสร็จ 15 ก.ย.

ประสพสุข รัตน์ใหม่

นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้างานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สำนักช่างสิบหมู่กำหนดให้งานประติมากรรมแล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน และมีระยะเวลาเก็บรายละเอียดงานอีก 5 วันและเมื่อพระเมรุมาศที่สนามหลวงพร้อมเมื่อไร ก็พร้อมที่จะขนย้ายประติมากรรมไปประดับ ทั้งนี้ที่ไม่สามารถขนย้ายไปได้เลยในทันทีนั้น เพราะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ

นายประสพสุข กล่าวต่อว่า ประติมากรรมประดับงานพระเมรุมาศโดยรวมใช้ทั้งหมด 612 ชิ้น รวมของนายสุดสาคร ชายเหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศด้วย ในจำนวน 612 ชิ้นดังกล่าว เป็นสัตว์หิมพานต์จำนวนกว่า 200 ชิ้น โดยความโดดเด่นของงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 คือ ประติมากรรมมีกล้ามเนื้อแต่พองาม ดูสมจริง ตามศิลปะรัชกาลที่ 9 แต่คงความเป็นไทยร่วมสมัย ทั้งนี้โดยภาพรวมขณะนี้อยู่ระหว่างการลงสีและติดตั้งแท่นฐาน