ร.10โปรดเกล้าฯรัฐจัดสร้าง’พระเมรุมาศจำลอง’ 85แห่ง ให้ปชช.ถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง และจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในกรุงเทพมหานคร จัดสร้าง ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสี่มุมของทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) ได้แก่ บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม), ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, พระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 และสวนนาคราภิรมย์ และในพื้นที่ สี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ทิศเหนือ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, ทิศใต้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา, ทิศตะวันตก ที่พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และทิศตะวันออก ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง รวม เป็น 85 แห่ง นอกจากนี้ ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เพิ่มเติมในจุดต่างๆ สำหรับต่างจังหวัดทุกจังหวัด ให้พิจารณาจัดสร้างในสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ

ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้แผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างจำลองขึ้น โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร สูงจากพื้น 45 เซนติเมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง ขนาด 4.50 คูณ 4.50 เมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 22.35 เมตร โดยดำเนินการสร้างทั้ง 85 แห่ง ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 ต.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม จะได้รวบรวมดอกไม้จันทน์จากสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช