เทสโก้ โลตัส ขานรับนโยบายประชารัฐโครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” ทุ่มรับซื้อแสนกิโลกรัม

เทสโก้ โลตัส ขานรับนโยบายประชารัฐโครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” ทุ่มรับซื้อ 100,000 กิโลกรัม ร่วมผลักดันเศรษฐกิจภาคใต้ ตลอด ต.ค.เดือนแห่งการบริโภคลองกอง

เทสโก้ โลตัส ขานรับนโยบายคณะทำงานพัฒนาเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมขาย “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” ช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายลองกองคุณภาพจาก ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ประมาณ 100,000 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายภายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตลอดเดือนแห่งการบริโภคลองกอง 1-31 ตุลาคมนี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อผลไม้คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา และสนับสนุนเกษตรไทย

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เป็นเดือนแห่งการบริโภคลองกอง

tesco-lotus-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81

“ในปีนี้ เทสโก้ โลตัส รับซื้อลองกองคุณภาพจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 100,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 10 เท่าตัว โดยนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้แล้ว ยังเป็นการนำผลไม้คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา มาให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส สามารถเลือกซื้อได้ โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งใน 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ โดยนอกจากเทสโก้ โลตัส จะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรไทยแล้ว เรายังถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตามมาตรฐานสากลให้กับเกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุด”

นางสาวสลิลลา กล่าวอีกว่า ทุกปี ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ซึ่งเมื่อคณะทำงานได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยรณรงค์ส่งเสริมให้เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการบริโภคลองกองของจังหวัดชายแดนใต้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยชาวสวนลองกองที่มีผลผลิตออกมามากในช่วงฤดูกาล ให้กระจายสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่ลูกค้าประชาชนที่ชื่นชอบการรับประทานลองกองคุณภาพก็สามารถหาซื้อได้ ง่ายขึ้นเช่นกัน สำหรับผู้สนใจหาซื้อลองกองคุณภาพจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โครงการ ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข และการกินดี อยู่ดีของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองสามารถกระจายผลผลิตได้

สำหรับโครงการนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกลองกองเข้าร่วมโครงการ 5,960 รายจากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 71,891 รายซึ่งคิดเป็น 8% ของจำนวนเกษตรกร คิดเป็นผลผลิตทั้งสิ้น 3,244 ตัน หรือประมาณ13% ของปริมาณผลผลิตลองกองทั้งหมดในจังหวัดชายแดนได้ โดยจังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรเข้าร่วม 1,730 ราย ผลผลิต 693.24 ตัน จังหวัดยะลา 981 ราย ผลผลิต 551.70 ตัน และจังหวัดนราธิวาส 3,249 ราย ผลผลิต 1,998.79 ตัน