แชร์กระจาย! พ่อแม่ลูก ครอบครัวศิลปิน ปั้นพระพุทธรูป ฝีมือราวเทพ งดงามเกินบรรยาย

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก คุณกวี อิ่มอารมณ์ ได้โพสต์คลิปหนึ่งในผลงานปฏิมากรที่สวยงาม รับปั้นงานประติมากรรม ซึ่งผู้โพสต์และครอบครัวได้ร่วมกันปั้นพระพุทธแสงเหนือ ที่มีลวดลายวิจิตรสวยสดงดงาม ซึ่งในคลิปดังกล่าวได้โชว์รายละเอียดขั้นตอนในการปั้นตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่า ประติมากรรม ศิลปะสาขาหนึ่งจำพวกวิจิตรศิลป์ เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ส่วนปฏิมา ปฏิมากร รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป เรียกย่อมาจากพุทธปฏิมา หรือ พุทธปฏิมากร)