นำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิปลูกลงแปลงนาเลข 9 ประดับพระเมรุมาศ คาดแล้วเสร็จ 18 ก.ย.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวีระ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมรับรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่การอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการและแผนจัดสรรของงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

โดยนิทรรศการจะจัดในวันที่ 1-30 พ.ย. และมีมติเห็นชอบการจัดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็นพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน และทับเกษตรทุกอาคาร โดยบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมจะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และศาลาลูกขุน จะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ การปั้นเทวดาและสัตว์หิมพานต์ การซ่อมราชรถ การจัดสร้างพระโกศจันทน์และพระโกศพระบรมอัฐิ และในส่วนของทับเกษตร จะจัดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการจำลองพระเมรุมาศ มาให้คนตาบอดได้สัมผัส

นอกจากนี้ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของ Shuttle Bus รับส่ง สถานที่จอดรถ หน่วยบริการทางการแพทย์ การติดตั้งจอแอลอีดี น้ำดื่ม และรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อรองรับประชาชน และในวันที่ 13 ก.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเพื่อรับทราบมติการประชุมของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ต่อไป

ผู้สื่อข่าว รายงานต่อว่า ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้เจ้าหน้าที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะแตกกอเข้ามาประดับบริเวณแปลงนา เลข 9 ไทย

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองประสานงาน โครงพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้ทางกรมการข้าว ทยอยนำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะแตกกอ ประมาณ 3,000 ต้น เข้ามาประดับแปลงนาเลข 9 ไทย บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ตามที่กรมศิลปากรมอบหมายให้กรมการข้าวนำพันธุ์ข้าวประดับแปลงนาเลข 9 ไทย บนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ บริเวณทางเข้ามณฑลพิธี กรมการข้าวเตรียมต้นข้าวทั้งหมด 58,000 ต้น โดยนำต้นข้าวครึ่งหนึ่ง จำนวน 29,000 ต้น มาประดับแปลงนาจำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระยะแตกกอ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในระยะกล้า และพันธุ์ข้าวปทุมธานี 80 ในระยะออกรวง

นายโอวาท กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เลือกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิและปทุมธานี เพราะทั้งสองสายพันธุ์เปรียบเหมือนเป็นราชาและราชินีข้าว และส่วนที่เหลือจากการประดับได้ปลูกเพื่อสำรองพันธุ์ข้าวที่ประดับเกิดความเสียหาย คาดจะประดับแล้วเสร็จในวันที่ 18 ก.ย.นี้  โดยเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางกรมการข้าวจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามผลการดำเนินงานและบำรุงรักษา เพื่อให้ต้นข้าวมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ