ชาวนาแห่ไถ่ทรัพย์หลังเกี่ยวข้าวขาย โรงตึ๊งชัยนาท ยอดสะพัดวันละกว่า 5 ล้าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท มีความคึกคักตลอดทั้งวัน โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวนาที่เพิ่งได้รับเงินค่าข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวขายในระยะนี้ เดินทางมาไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาจำนำไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ ที่มีมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ของทรัพย์สินทั้งหมด และรองลงมาคือเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณนันทิยา พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า ปกติแล้วจะมียอดการรับจำนำ หรือที่เรียกว่าเงินออกมากกว่า การไถ่ถอนทรัพย์สิน หรือเงินเข้า แต่ในช่วงที่ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมา ปรากฏว่ายอดเงินเข้ามีมากกว่ายอดเงินออก โดยเฉลี่ยมีความเคลื่อนไหวของอัตราเงินประมาณ 5 ล้านบาท จะเป็นเงินเข้ากว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าชาวนาซึ่งเป็นประชาชนระดับรากหญ้าเริ่มมีรายได้ กำลังซื้อก็จะมีมากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม