แม่นยำกว่ามนุษย์! ทีมนักวิจัยพัฒนา AI วิเคราะห์ได้ว่าคนไหนรักเพศเดียวกัน ถูกวิจารณ์ละเมิดสิทธิหรือไม่

FILE PHOTO: A couple kisses during the gay pride to demand a new law of gender equality after President Michelle Bachelet sets marriage equality as government priority, Santiago, Chile July 1, 2017. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ทีมวิจัยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ที่สามารถลักษณะทางเพศได้อย่างแม่นยำว่าบุคคลไหนเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลายทางเพศ หรือรักเพศเดียวกัน ด้วยการวิเคราะห์อัลกอริทึมจากรูปถ่ายใบหน้า

โดยผลงานดังกล่าวเป็นของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ผู้ชายที่เป็นเกย์กับผู้ชายที่รักต่างเพศได้แม่นยำถึง 81 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิงได้แม่นยำ 74 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มนุษย์สามารถวิเคราะห์ผู้ชาย และผู้หญิงได้ถูกต้องเพียง 61 และ 54 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเท่านั้น

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การค้นคว้าวิจัยดังกล่าวก็ถูกนักวิจารณ์ตั้งคำว่าเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าระบุตัวตนดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์