รอคอยมา 5 ปี! ไม่มีแล้ว ‘ดอนจานพันหลุม’ ถนนสร้างเสร็จ ชาวบ้านสบายใจ เข้าออกสะดวก

วันที่ 8 ก.ย. ที่ถนนทางหลวงชนบทเขตตำบลดอนจาน-บ้านโนนกกโพธิ์ หน้าโรงพยาบาลดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนเข้าโรงพยาบาลดอนจาน หลังอนุมัติงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่เคยคับแคบเป็นลูกรัง เต็มไปด้วยโคลนเลนในฤดูฝน และหลุมบ่อในฤดูแล้ง เป็นอุปสรรคในการสัญจรเข้าออก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางเข้ารับบริการ ได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง

จากนั้น ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอดอนจาน และนายแพทย์จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน ได้ร่วมกันเปิดป้ายถนนและโครงการขับขี่ปลอดภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ร่วมงาน โดยมีนายลอน มุงคุณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้าน จำนวน 500 คนร่วมงาน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและดีใจ ที่ได้มีถนนคอนกรีตเดินทางเข้ารับบริการในโรงพยาบาลประจำอำเภอ หลังจากที่รอคอยมานานกว่า 5 ปี

ร้อยโทธวัชชัยกล่าวว่า โรงพยาบาลดอนจาน ก่อสร้างเมื่อปี 2555 เริ่มเปิดให้บริการปี 2556 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างใหม่และขนาดเล็ก ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ ทั้งระบบไฟส่องสว่างข้างทางและถนนเข้าโรงพยาบาล ระยะทาง 359 เมตร มีสภาพคับแคบและเป็นลูกรัง เป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าออก โดยเฉพาะคนป่วยฉุกเฉิน ที่เดินทางเข้ารับบริการในฤดูฝนหรือฤดูแล้ง ทั้งนี้ ทางอำเภอและโรงพยาบาลดอนจาน ได้พยายามผลักดันและเสนอของบประมาณทางจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ก่อนที่นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ จะได้อนุมัติงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดจำนวน 687,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง และเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้

นายแพทย์จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน กล่าวว่า โรงพยาบาลดอนจาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง บุคลากร 61 คน พื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชากรราว 25,000 คน ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เฉลี่ยมีผู้มารับบริการวันละ 96 คน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุปสรรคที่สำคัญในการเข้ารับบริการคือถนนเข้าโรงพยาบาล ที่เป็นโคลนเลนในฤดูฝน และขรุขระเป็นหลุมบ่อในฤดูแล้ง รวมทั้งยังไม่มีไฟส่องสว่างข้างทาง ซึ่งมืดทึบในช่วงเวลากลางคืน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทางโรงพยาบาลและชุมชน รอคอยงบประมาณสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีที่รอคอย ทั้งนี้ จากการที่ทางจังหวัดได้จัดงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตจนแล้วเสร็จ จึงอำนวยความสะดวกให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ขณะที่ในส่วนของไฟส่องสว่างข้างทางนั้น จะได้ร่วมกับทางอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ ของบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ เข้ามาพัฒนาต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์