“ธนาคารออมสิน” ให้เงินประเดิมเปิดบัญชี 1,099 บาท แก่เด็กที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน!

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสนับสนุนเงินทุนประเดิมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน คือ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.52 น. จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 01.53 น. คนละ 1,099 บาท โดยสามารถติดต่อขอรับทุนประเดิมนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยนำหลักฐานประกอบการรับทุนประเดิมดังนี้ สูติบัตรตัวจริงและสำเนาสูติบัตรของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา ซึ่งภายหลังการเปิดบัญชีเงินทุนประเดิมเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ “ใต้ฟ้าใบบุญ” อันทรงคุณค่า พร้อมเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้ขอรับทุนประเดิมต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คืนความรักและความปรารถนาดีแก่ปวงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงและเสมอหน้ากัน ต้องตามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะสุขอนามัยและการกินดีอยู่ดี และด้วยพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ กรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ว่า “ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ถือกำเนิดจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาราชจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

“ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวของเด็กน้อยที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปลูกฝังความรักและความกตัญูต่อแผ่นดินอีกด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

ที่มา : ข่าวสดอนไลน์