เตรียมเปิดรถเมล์สายใหม่ สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่

โดยล่าสุดเตรียมเปิดเดินรถโดยสารประจำทางเส้นทางใหม่ หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการเดินทางของนักศึกษา ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนแจ้งวัฒนะกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางภายในศูนย์ราชการฯ โดยกำหนดเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.-16 ต.ค. 2560

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มต้นจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปสุดเส้นทางที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนลาดยางและคอนกรีต รวมระยะทางตลอดสาย 4 กิโลเมตร โดยกำหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ง) (รถโดยสารปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง และมีที่ยืน) จำนวนรถ 3-5 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทต่อคนต่อเที่ยว

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน อาทิ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

โดยยื่นคำขอพร้อมเสนอเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โทร. 0-2271-8888 ต่อ 3501 หรือ 0-2271-8522 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.-16 ต.ค. 2560

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์