สอนแบบนี้ เข้าถึงลูกศิษย์ขนาดนี้ เอาใจไปเลยครับ..อาจารย์ (คลิป)

 คลิปนี้เฮฮาได้ความรู้ เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี  ได้โพสต์คลิปอาจารย์หนุ่มสอนลูกศิษย์ ทั้งกันเอง สนุกสนาน และได้ความรู้

โดยระบุว่า “เข้าถึงลูกศิษย์ขนาดนี้เอาใจไปเลยคับจารย์สุดยอดดค้าฟฟคัยเรียนอาชีวะมาก่อนยกมือขึ้น  @มินสายช่าง 😂 😂 ไล้ค์เพจเปนกำลังใจให้ @ ด้วยนะค้าฟฟ