ประกาศฉบับสุดท้าย พายุ’ราอี’ เคลื่อนเข้าพม่า เตือน’6 จว.’ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก!

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กรมอุตุนิยมวิทยาออก ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 21 เรื่อง“พายุ “ราอี” (Rai) “

ประกาศ ดังกล่าวระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปร สชั่น“ราอี” (RAI) ได้เคลื่อนจากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เข้าไปปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้ว คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนออกไปปกคลุมปะเทศเมียนมา และจะอ่อนกำลังลงแล้วจะสลายตัวไปในที่สุด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และตาก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

ส่วน คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 น.

ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้