มข.ผนึกมูลนิธิปิดทองหลังพระ ช่วยเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรขายตรงไร้พ่อค้าคนกลาง

นายรังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ และหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.กาฬสินธุ์ ช่วยฟื้นฟูสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรจาก อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรบริเวณ ลานชั้น 1 ด้านหน้าที่กราบสักการะหลวงพ่อคูณคณะแพทยศาสตร์ มข.ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนาข้าว และสินค้าจากเกษตรกรโดยเฉพาะพริก ประสบกับปัญหาพริกล้นตลาด จึงแนะนำให้เกษตรกรแปรรูปโดยการตากแห้ง แต่เนื่องจากมีพริกแห้งนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก มูลนิธิปิดทองหลังพระจึงขอความร่วมมือ มข.เพื่อหาช่องทางจำหน่ายพริกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรได้รับรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป

นางสุวิมล จันทร์เพ็ง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า นอกจากพริกที่นำมาแปรรูปขายแล้ว ยังขายสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งขายดีมาก โดยส่วนตัวปลูกสินค้าทางการเกษตรเป็นรายได้หลัก แต่มักได้ผลตอบแทนน้อย แต่การมาขายโดยตรงกับผู้บริโภคจะได้กำไรมากกว่า

“วันนี้มีรายได้ที่พึงพอใจมากจากการร่วมโครงการ สินค้าที่ปลูกก็เปิดโอกาสให้ขาย สินค้าที่เรามีก็ออกเรื่อยๆ ไม่หยุดชะงัก และมีอาจารย์จาก มข.โครงการแก้จน ไปให้ความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสาร เอาจุลินทรีย์ชีวภาพไปควบคุมโรคพืช ลดสารเคมีที่เราเคยใช้มาก ดีขึ้น สินค้าเรามีคุณภาพ ตัวเราเองก็ปลอดภัยลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ดีขึ้น” นางสุวิมล กล่าว