พาณิชย์ชวนนักธุรกิจ 500 ราย จับคู่การค้า กระชับสัมพันธ์ 130 ปี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จะนำคณะเอกชนรายใหญ่ของญี่ปุ่น 500 ราย เดินทางเยือนไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุน และหารือแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 2560 นี้ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างคณะเอกชนจากญี่ปุ่น คณะญี่ปุ่นในประเทศไทย และเอกชนไทย รวมกว่า 1,200 ราย ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ยานยนต์ 2. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3. เกษตร อาหาร และสุขภาพ 4. ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม และ 5. สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย ซึ่งจะครบ 130 ปี ในวันที่ 26 ก.ย.2017 นี้ อีกทั้งเป็นการขยายผลจากการที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4-8 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยนอกจากกระทรวง เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะเอกชนจากญี่ปุ่นแล้ว ฝ่ายญี่ปุ่นยังประกอบด้วยอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) องค์การสนับสนุน SMEs แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JCCI)

การค้าระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่ารวม 30,697.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.24% แบ่งเป็นไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 12,589.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.12% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ ไก่แปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์ ด้านการนำเข้า ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมูลค่า 18,108.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3.33% สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

 

ที่ีมา ข่าวสดออนไลน์