‘ปิยะสกล’ เล็งใช้กฎหมายเอาผิด คนปล่อยบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อโรค

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อกรณีน้ำท่วมในหลายจังหวัด ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ให้เฝ้าระวังโรคระบาดที่จะตามมาจากปัญหาน้ำท่วม อาทิ โรคฉี่หนู และโรคอุจจาระร่วง รวมถึงภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน หรือการจมน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้กำชับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ดำเนินมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ เพื่อป้องกัน 3 โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ คือไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงฯ ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเอาผิดผู้ที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลบ้าน หรือพื้นที่ของตนเองเป็นแหล่งกำเนิดยุง หรือแหล่งก่อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น

“กำลังให้กระทรวงฯ โดยฝ่ายกฎหมาย.ไปดู ใครไม่ทำหากเจอในบ้านตัวเองจะผิดหรือไม่ มิฉะนั้นก็ปล่อยให้มียุง ถ้ายุงบ้านคุณมากัดผม แล้วผมเป็นซิกา หรือไข้เลือดออก คุณผิดไหม ดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบในบริเวณของตัวเอง โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคระบาดจะทุเลาได้จากความร่วมมือของคนทุกคนในการกำจัดแหล่งกำเนิดโรค หากมีความรับผิดชอบ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น” รัฐมนตรีว่าการ สธ.กล่าว

มติชนออนไลน์