องค์สิริวัณณวรีฯ ทรงขึ้นปกนิตยสารสวัสดี ประทานสัมภาษณ์ ‘เจ้าหญิงที่รักของปวงชน’

เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana เชิญพระรูปของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ประทานฉายพระรูปแก่นิตยสารสวัสดีของการบินไทย ประชาชนที่พบเห็นต่างปลื้มปีติกับพระสิริโฉมของพระองค์หญิงฯ

ในการนี้พระองค์ประทานบทสัมภาษณ์พิเศษแก่นิตยสารสวัสดี ในหัวข้อ “เจ้าหญิงที่รักของปวงชน” ด้วย

ที่มา : ข่าสดออนไลน์