“ทีโอที”ท้อ พร้อมให้บริการนำสายสื่อสารลงดินกว่า 2,000 กม. แต่เอกชนเมิน มีขอใช้แค่ 300 กม.เท่านั้น

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยในการแถลงข่าวความพร้อมโครงการท่อร้อยสาย ว่า จากกรณีที่ กทม.แจ้ง ทีโอที ให้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงในท่อร้อยสายที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเร่งด่วนนั้น ทีโอทีพร้อมจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดของ กทม. ในการให้บริการสายสื่อสารใต้ดิน โดยมีท่อร้อยสายพร้อมใช้งานความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล และเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคมนี้ จะมีท่อร้อยสายเพิ่มขึ้นอีก 1,500 กิโลเมตร สามารถรองรับการนำสายสื่อสารของ ทีโอที เองและของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นลงใต้ดินได้

“ทีโอที มีความพร้อมที่สุดในการให้บริการท่อร้อยสายนำสายสื่อสารลงดิน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั้งหมดลงดิน แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านสื่อสารขอเช่าใช้ท่อสื่อสารของ ทีโอที เพียง 300 กิโลเมตร” นายมนต์ชัยกล่าวและว่า อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการโทรคมนาคมยังไม่ทราบเรื่องความพร้อมให้บริการของทีโอที ประกอบกับการนำสายสื่อสารลงดินตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 กำหนดว่าห้ามทำลาย ทำให้เกิดความเสียหาย และห้ามเคลื่อนย้ายสาย ซึ่งการเคลื่อนย้ายสายสื่อสารต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเจ้าของสายเท่านั้น จึงทำให้ยังไม่มีผู้ใช้บริการเท่าที่ควร ส่วนจะให้ทีโอทีขอให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้บริการท่อร้อยสาย คงเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ทีโอทีทำได้ จึงอยากเสนอผู้มีอำนาจกำหนดมาตรการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงดิน จะเป็นการเจรจาตกลงกันความความสมัครใจ หรือดำเนินการเป็นสภาพบังคับ

นายมนต์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนของราคาค่าใช้บริการ ขอให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการโก่งราคาอย่างแน่นอน เนื่องจากราคาค่าใช้บริการที่ 20,000 บาทต่อกิโล เป็นการกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) รวมถึงได้มีการจัดทำเป็นกฎหมายประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากใช้บริการยังสามารถเพิ่มส่วนลดให้อีกเล็กน้อยเช่นกัน