สุดแนว! สงขลาจับมือสองม.ดัง สร้างงานศิลปะฝาผนังท้องถนน สอดรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลา จัดสรรงบประมาณ 1.9 ล้านบาท ใช้ในกิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา สอดรับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ โดยใช้การท่องเที่ยวในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

“สงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นายทรงพลเปิดเผยว่า กิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นการเนรมิตฝาผนังของบ้านบนถนน 3 สาย คือถนนนอก นครในและถนนนางงาม ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเมจิกอายส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ 3 มิติ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตคนสงขลาผ่านภาพวาด 15 จุด