ศิริราช ขอที่รฟท. สร้างโรงพยาบาลบนสถานีตลิ่งชัน รถไฟฟ้าสีแดงอ่อนส่วนต่อขยาย

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมก่อสร้างโรงพยาบาลเหนือโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ว่า โรงพยาบาลศิริราชได้เสนอขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณเหนือสถานีตลิ่งชัน ซึ่งเป็น 1 ในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราช ขนาด 12 ชั้น วงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตจะมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์โดยเดินทางผ่านรถไฟฟ้าได้อีกด้วย

เบื้องต้นกระทรวงคมนาคม และ รฟท. พร้อมสนับสนุน เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งหลังจากนี้ รฟท. และโรงพยาบาลศิริราช จะหารือร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง และวางกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อให้การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าและโรงพยาบาลมีความสอดคล้องกัน

“แบบการก่อสร้างเบื้องต้นสถานีจะอยู่ใต้ตึกโรงพยาบาล แต่ละฝ่ายจะออกค่าก่อสร้างเอง ซึ่งจากนี้ต้องกลับไปพิจารณารายละเอียดเรื่องเทคนิค การออกแบบ และแผนงานก่อสร้างร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว รฟท. จะเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างตึกโรงพยาบาลได้ก่อน ประมาณเดือน พ.ค. 2561 ส่วนสถานีตลิ่งชัน จะก่อสร้างได้ประมาณ มิ.ย. 2561 โดยทั้ง 2 ส่วนจะใช้เวลาการก่อสร้าง 2 ปีครึ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้พร้อมกันในเดือน ธ.ค. 2563