ดึงผู้ผลิต-โชห่วย ร่วมประชารัฐสวัสดิการ“สนธิรัตน์”วางเป้า 2 หมื่นแห่งภายใน 1 ต.ค.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมโครงการธงฟ้าประชารัฐร่วมกับภาครัฐและเอกชนผู้ผลิตสินค้า 11 ราย ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้ว 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีอีก 8 รายที่สนใจเข้าโครงการ ได้แก่ บริษัท กรีนสปอต บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง บริษัท ดัชมิลล์ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) บริษัท น้ำมันพืชปทุม สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จำนวน 6 บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ 5 รายเดิม ส่งสินค้าเข้าโครงการจำนวน 18 สินค้า 48 รายการ จำหน่ายราคาต่ำกว่าปกติ 15-20% และมีร้านค้าทั่วประเทศแล้ว 6,500 แห่ง โดยมีแผนดึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เข้าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เข้าไปด้วย และวางเป้าหมายจัดหาร้านค้าให้ครบ 2 หมื่นแห่งภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีเงื่อนไขกำหนด เช่น มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TaxID) มีการจำหน่ายสินค้าครบ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมัน กลุ่มสินค้าอุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“ส่วนที่กังวลเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์นั้น ได้เตรียมมาตรการดูแล ตั้งแต่การติดสติ๊กเกอร์ในตัวสินค้า จัดมุมธงฟ้า ปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน จัดสินค้า 3 กลุ่มให้เลือกซื้อได้เพียงพอ และให้พาณิชย์จังหวัดออกตรวจสอบร้านค้าและดูแลว่ามีการจำหน่ายสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้กับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ ให้มั่นใจว่าจะดูแลให้เกิดการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแท้จริง“ นายสนธิรัตน์ กล่าว