พาณิชย์ แจงบัตรคนจนรูดได้เฉพาะสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซื้อ‘เหล้า-บุหรี่’ ไม่ได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ “ประชารัฐ” สวัสดิการช่วยเหลือคนจนที่ลงทะเบียน นำบัตรสวัสดิการไปซื้อสินค้า คนที่รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ว่า ยืนยันกระทรวงพาณิชย์มีความพร้อมในโครงการดังกล่าว โดยในวันที่ 1 ต.ค. จะมีร้านค้าในเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 8,000 ร้านค้า หรือกระจายอยู่ในทุกตำบลทั่วประเทศ ซึ่งสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดรับลูกดำเนินการสมัครร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามโครงการดังกล่าว หากร้านค้าใดที่สนใจให้ติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยต้องจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ

ปัจจุบันมีร้านค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วบางส่วน ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยได้ถึงเดือนละ 300 บาท แม้ว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บางส่วน โดยย้ำว่าจะซื้อได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก แต่ไม่สามารถซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เหล้า บุหรี่ได้

“กระทรวงการคลังจะทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องรูดบัตรและจะนำไปติดตั้งที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้รูดซื้อสินค้าตามรายการที่กำหนดในแต่ละเดือน โดยในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานกับเอกชนผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้เข้าร่วมรายการนำสินค้ามาลดราคาพิเศษ ขณะนี้กระทรวงได้รับงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 38,000 ล้านบาท จึงอยากให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาลดพิเศษ ต่ำกว่าราคาปกติ 15-20% ในร้านค้าปลีกแบบถาวร โดยกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ สหพัฒนพิบูล ยูนิลีเวอร์ไทย คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล และเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายได้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก นอกจากนี้ จะได้มีการเพิ่มเติมผู้ผลิตและรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงอีกทางหนึ่ง กรมการค้าภายในจึงได้ประสานกับกรมบัญชีกลางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) ได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการและรับโอนค่าซื้อสินค้าจากกรมบัญชีกลาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนร้านโชห่วยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 5 ราย ในราคาพิเศษ เพื่อสามารถจำหน่ายต่ำกว่าราคาปกติ 15-20% และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ได้แก่ ป้ายติดหน้าร้าน (ไวนิล) ป้ายบริเวณชั้นวางสินค้า เป็นต้น โดยร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

กรมการค้าภายในจะเร่งเพิ่มจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ได้ตามเป้าหมายประมาณ 20,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้วประมาณ 6,500 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ