ไฟเขียว! ครม.อนุมัติ คอนโดฯ ชนชั้นกลาง ทำเลทองประชานิเวศน์ 3 เคาะตัวเลข 8 แสน-1 ล้าน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าใน กทม,และปริมณฑลในโครงการที่ 1 ประชานิเวศน์3 มีจำนวนบ้าน 556 หน่วย ใช้เงินลงทุน 464.4 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดหาและค้ำประกันเงินกู้ 443.8 ล้านบาท และเงินส่วนที่เหลือการเคหะแห่งชาติจะใช้งบประมาณของตนเอง ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวไม่ใช่งบประมาณภาครัฐ แต่เป็นการเคหะแห่งชาติใช้เงินกู้หรือใช้เงินของตนเองในการก่อสร้าง ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การเคหะฯ จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง ตามโครงข่ายรถไฟฟ้า กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่ โครงการร่มเกล้า โครงการลำลูกกา- คลอง2 โครงการบางปู และโครงการประชานิเวศน์ 3

“แต่มีบางโครงการที่ชะลอไว้ โครงการลำลูกกา – คลอง 2 ยังอยู่เรื่องการจัดทำอีไอเอ โครงการบางปูชะลอไว้ก่อนเพราะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากอยู่แล้ว ส่วนโครงการร่มเกล้าอยู่ระหว่างรอการปรับผังเมือง ส่วนโครงการประชานิเวศน์ 3 จะมีการจัดทำอาคารชุด 8 ชั้นในพื้นที่ 6.3 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 25.5 ตารางเมตร ประมาณ 94 ยูนิต ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร 455 ยูนิต และเป็นพื้นที่ร้านค้า 7 ยูนิต วัตถุประสงค์จะ ให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงนักเช่าซื้อ เป็นกลุ่มที่มีรายได้ 24,700 บาทถึง 35,300 บาท ต่อครัวเรือนเดือนขึ้นไป ส่วนอีกกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูง 35,300 บาท ต่อครัวเรือนเดือนขึ้นไป คนที่จะได้สิทธิจะเป็นกลุ่มที่รายได้ปานกลาง 30% กลางถึงสูง 70% กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มจบใหม่ เริ่มงานใหม่ ครอบครัวใหม่ รัฐบาลตั้งใจจะจัดโครงการบ้านดังกล่าวให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง” นายกอบศักดิ์ กล่าว และว่าจะมีมูลค่าตั้งแต่ 828,000 บาท กระทั่งถึง 1,194,000 บาท เป็นโครงการนำร่องโครงการแรก ถ้าประสบความสำเร็จจะเดินหน้าต่อไป

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์