ดีเดย์ 21 ก.ย. เริ่มแจกบัตรคนจน ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่จุดลงทะเบียน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มแจกบัตรให้กับคนจนที่มาลงทะเบียนกับรัฐตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.1 ล้านคน มีผู้มีสิทธิ์ 11.67 ล้านคน ส่วนผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และถูกตัดทิ้งไป 2.53 ล้านคน โดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้ที่จุดไปลงทะเบียน

และหากให้เปรียบเทียบโครงการบัตรคนจนกับระบบเดิมที่รัฐเคยให้ความช่วยเหลือ รถเมล์ฟรีลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ปีละ 1,500 ล้านบาท ส่วนรถไฟฟรี ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ปีละ 156 ล้านบาท และในปีต่อไปผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีนี้แล้วขอแจ้งว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่อีก แต่ทางกระทรวงการคลังจะตรวจสอบท่านเองว่ายังมีสิทธิ์หรือไม่ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนในปีต่อไปได้