เรือด่วน-คลองแสนแสบ ลดราคา 1 บาท เริ่ม 3 ก.ย.

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 ก.ย. 2559 ประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกอัตราราคาลิตรละ 24.69 บาท/ลิตร ซึ่งน้ำมันดีเซลมีราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ติดต่อกัน 10 วัน

กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป โดยใช้ราคาที่อยู่ในช่วงอัตราที่ 3 ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร
1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12 (ตามระยะ) (บาท/คน)
2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 (บาท/คน)
3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 (บาท/คน)
4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12-19-31 (ตามระยะ) (บาท/คน)

เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 (ตามระยะ) (บาท/คน)

เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร
1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช
และราชวงศ์-ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 (บาท/คน)
2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)
3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน)
4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 (บาท/คน)
5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน)

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์