กรมธนารักษ์ เตรียมผลิตเหรียญที่ระลึกเพิ่ม หลังประชาชนต้องการล้นหลาม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่ม เพื่อให้ประชาชนได้มีเหรียญที่ระลึกฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการผลิตครั้งนี้เป็นการประเมินตามความต้องการของประชาชนที่ยังมีความต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการผลิตเพิ่มครั้งนี้ จะได้ดำเนินการผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 5 หมื่นบาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 5 หมื่นเหรียญ, เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญ 2 พันบาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 4 แสนเหรียญ, เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3 พันบาท จำนวนผลิตไม่เกิน 4 หมื่นเหรียญ

 

ประชาชนสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ และธนาคาร 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 4 ประเภท โดยกำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2560 ใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน (ยกเว้นทะเบียนบ้าน) ในการจอง และจะให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รวมทั้งจะปิดระบบรับจองเหรียญที่ระลึกประเภทคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาทที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ในวันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 16.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบการรับจองต่อไป และจะเปิดรับจองอีกครั้งวันที่ 18 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยกรมธนารักษ์จะทยอยแจกจ่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวตามกำหนดเดิม คือ 29 ม.ค. 2561