ปตท. กลับลำให้เซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ในปั๊มต่อ ชี้เป็นพันธมิตรที่ดีกันมายาวนาน เล็งเปิดเพิ่มอีก

นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ยืนยันเดินหน้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศด้วยการจับมือกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดให้บริการในสถานีบริการปตท. ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนาน

โดยปัจจุบันมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดให้บริการในสถานีบริการปตท. แล้วกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ และยังคงมีแผนงานที่จะร่วมกันขยายให้มีจำนวนรวมกว่า 1,700 แห่ง ในอีก 4-5 ปีนี้