เตรียมพาเหรด ‘ปลาแรด’ อุทัยฯเข้ากรุง หลากแบบ แฮมเบอร์เกอร์-ซาลาเปา-ครัวซองต์-แหนม

วันที่ 23 ส.ค.60 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานสะแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายอนันต์ เหล่าแช่ม ประมงจังหวัดอุทัยธานี แถลงการจัดงานมหกรรมสินค้า ปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 2 โดยร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกันดำเนินการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักรกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรดในลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง มีการแปรรูปสินค้าที่ทำจากแรด ด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคปลาแรด เป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดในลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ยกระดับราคาปลาแรดให้กับเกษตรกรได้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ที่มีปลาแรดเป็นสัญลักษณ์ ไปพร้อมกับประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและผู้ที่สนใจบริโภคปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งมีรสชาติดีที่สุดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นตราประจำจังหวัดอุทัยธานี โดยปลาแรดอุทัยธานีนั้น มีลักษณะเด่นคือ เกล็ดหนา หน้างุ้ม เนื้อนุ่ม แน่นหวาน ที่ใครได้ชิมรสชาติต่างติดใจ

นายอนันต์ เหล่าแช่ม ประมงจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสินค้า ปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 2 นั้น การบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในจังหวัดและภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 ในการส่งเสริมการแปรรูปการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้า ไปพร้อมกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนชาวแพลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง โดยเฉพาะการส่งเสริมช่องทางการตลาด และการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดอุทัยธานี ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดเทศกาลสินค้าปลาแรดและผลิตภัณฑ์ปลาแรดนั้นยังถือเป็นการสะท้อนภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชาวแพในแม่น้ำสะแกกรัง ไปพร้อมกับ การสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลาแรด และผลิตภัณฑ์ปลาแรดในลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง รวมไปถึง ของดีจังหวัดอุทัยธานี อีกหลากหลายรายการ ที่ยังไม่แพร่หลายในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้รับทราบ และมีโอกาสสนใจในการร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อสินค้า ที่ผลิตขึ้นโดยฝือมือของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้น ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าปลาแรด เช่น ปลาแรดเผาเกลือ แฮมเบอร์เกอร์ปลาแรด สลัดปลาแรด ซาลาเปาปลาแรด น้ำพริกปลาแรด ปลาร้าปลาแรด ปลาเกลือปลาแรด ครัวซองต์ปลาแรด และแหนมปลาแรด เป็นต้น พร้อมด้วย สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้า otop/sme จากจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 60 คูหา พร้อมกับมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด สินค้านาทีทอง และอื่นๆอีกมากมาย