“บิ๊กตู่” ลั่นอีก 20 ปี คนไทยรายได้ต่อหัวเฉลี่ยเดือนละ 37,500 บาท GDP โต 5%

“บิ๊กตู่” ลั่นอีก 20 ปี คนไทยรายได้ต่อหัวเฉลี่ยเดือนละ 37,500 บาท GDP โต 5 % ขีดความสามารถในการแข่งขันติด “ท็อปเท็น” ของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่ง ว่า พี่น้องประชาชนที่เคารพ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สำคัญ คือ คนไทยมีรายได้ต่อหัว เฉลี่ย 450,000 บาท/คน/ปี, เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของโลก ภายในปี 2579 และเราต้องเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ให้ได้ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นหนี่งในตัวชี้วัดของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลปัจจุบันนี้ ได้แก้ปัญหาเดิมๆ ของพี่น้องประชาชน และของประเทศ รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาไว้ ในหลายเรื่อง โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ที่ว่า

“…การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น เป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ได้แน่นอน…”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติม ว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย อย่างที่กล่าวไว้แล้วทั้งหมด ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้หลักการเศรษฐกิจความรู้กับหลักคุณธรรม ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องแรกๆ จน “ตัวชี้วัด” ในภาพรวมของประเทศดีขึ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2557 กับไตรมาสแรกของปี 2560 นี้

“ผลผลิตภาคเกษตรที่ “ติดลบ” 5.3% กลับมาเป็น “บวก” 20.1%, การลงทุนที่ “ติดลบ” 2.2% กลับมาเป็น “บวก” 1.7% และการส่งออกที่ย่ำแย่ แทบไม่เติบโต กลับฟื้นตัวเป็นบวกที่ 2.7% ทำให้โดยรวมแล้ว GDP ของประเทศในไตรมาส 1 ของปีนี้ เป็น “บวก” 3.3% ซึ่งทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะชี้แจงรายละเอียดต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว