รพ.เอกชน ติดป้ายกติกา ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ เตือนไม่ให้เกียรติ สงวนสิทธิให้บริการ!

เป็นภาพที่ได้รับการแชร์อย่างหนักเมื่อ เมื่อเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว ได้นำภาพที่ รพ.หัวเฉียว มาลงไว้ ซึ่งเป็นภาพที่ติดไว้บนประตูลิฟต์ ระบุข้อความว่า “ท่านคือ คนสำคัญของโรงพยาบาล เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลมีความภูมิใจและยินดีที่ได้ให้ผู้รับบริการทุกท่านด้วยความสุภาพและเคารพในตัวผู้รับบริการทุกท่าน

หากโรงพยาบาลให้บริการท่านไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ท่านสามารถให้คำแนะนำแก่ทางโรงพยาบาลผ่านศูนย์รับข้อเสนอแนะได้ เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะได้ช่วยเหลือท่านและปรับปรุงบริการ ทางโรงพยาบาลขอให้ท่านผู้รับบริการปฏิบัติต่อบุคลากรของทางโรงพยาบาลด้วยความสุภาพและเคารพในตัวผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน

พร้อมกันมีท่อนสุดท้ายมีการเขียนด้วยอักษรสีแดง ว่า “ในกรณีที่ท่านปฏิบัติต่อบุคลากรของทางโรงพยาบาลด้วยความไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ ทางโรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน”

โดยภาพดังกล่าวได้รับการแชร์และพูดถึงทั้งสิทธิของคนไข้ และสิทธิของบุคลลากรทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอกัน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์